O mnie

Nazywam się Aneta Fudała. Jestem psychologiem, pracuję jako psychoterapeuta i jako trener grupowy. Prowadzenie prywatnej praktyki psychoterapeutycznej w Krakowie i własnej firmy jest realizacją mojego zawodowego celu.  Doprowadziła mnie do niego długa i interesująca droga.

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2005 r. z wynikiem bardzo dobrym. W trakcie studiów zrealizowałam moduł specjalistyczny „Psychoterapia eklektyczna”. Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii prowadzącą do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, organizowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach: „Psychoterapia i poradnictwo” prowadzone przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej oraz I stopień Kursu Systemowej Terapii Rodzin prowadzony przez Ośrodek Szkoleń Systemowych. Ponadto ukończyłam szkolenie „Psychodrama jako nowatorska metoda pracy” przeprowadzone przez Polski Instytut Psychodramy, szkolenie „Motywacja – co drzemie pod poszewką” przeprowadzone przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Kurs Umiejętności Pracy z Grupą „BAZA” organizowany przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Swoje kompetencje rozwijałam podczas staży zawodowych: jako koterapeuta na grupie terapeutycznej w Centrum Medycznym Medyk, w Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego, w Ośrodku Interwencji Kryzysowejna oraz na Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa: przede wszystkim w klubie integracji społecznej, w ośrodku pomocy społecznej oraz w szkołach. Jako trener rozwoju osobistego prowadzę zajęcia z tematyki kompetencji społecznych: komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, jak również stawiania sobie celów. Współpracowałam z licznymi organizacjami pozarządowymi.

Swoje działania zawodowe poddaję regularnej superwizji. Dla doskonalenia swej pracy, uczestniczę w koleżeńskiej Grupie Balinta i seminariach psychoanalitycznych. Mogę powiedzieć, że podchodzę do swojej pracy z pasją. Spotkania z ludźmi traktuję jako wzajemną inspirację.

 

 

Moje dyplomy i certyfikaty:

Dyplom

 aneta_korzonkiewicz_dyplom_2aneta_korzonkiewicz_dyplom_3aneta_korzonkiewicz_dyplom_4aneta_korzonkiewicz_dyplom_5aneta_korzonkiewicz_dyplom_6